«Byggeprosessen, fra drøm til nøkkel i hånden»

Vi i Follohus Vest AS skal være din trygge partner når det gjelder å realisere boligdrømmen. Det er vårt ansvar at lover og forskrifter blir etterfulgt. Vi er opptatt av høy kvalitet i alle ledd av prosessen. Vi har derfor på vårt kontor ressurser innen salgsapparat, prosjektering, byggemeldingsprosess og byggeledelse.

Din tidslinje for realisering av boligdrømmen:

 • Tomtebefaring

  En tomtebefaring gir felles forståelse av prosjektet, slik at vi bedre kan utveksle ideer og finne de beste løsningene.

  Komplekse tomter kan skape usikkerhet. Derfor har vi egen saksbehandler som kjenner mulighetene.

  Bruk oss gjerne i forhåndskonferanse med kommunen.

 • Arkitektens tilpasninger

  For å treffe deres forventninger tilpasser vi boligen slik at den blir optimal. Det er tross alt deres prosjekt som skal realiseres.

  Hos Follohus Vest AS betaler du ingenting for å tegne om boligen din. Det betyr at du kan designe din drømmebolig, uten at det blir dyrere.

 • Tilbud

  Når vi er enige om et utgangspunkt for tegninger og leveransens omfang, sender vi ut tilbud.

  Vi er fleksible om det trengs endringer eller foreligger ønsker om å gjøre noe selv. Bidra gjerne med det du kan.

 • Kontrakt

  Kontrakten er basert på Bustadoppføringslova. Den skal sikre begge parter en trygg og forutsigbar byggeperiode. Når kontrakten er signert, setter vi i gang med selve byggesøknaden.

  Du kan lese mer på Bustadoppforingslova.no

 • Prosjektering

  Vi bor i et værhardt land, og det er viktig at boligen din tåler alle påkjenninger. Derfor har vi en faglig leder med ansvar for at boligen din blir prosjektert og tilpasset de regler og forutsetninger som er aktuelle for din bolig.

 • Byggesøknaden

  Å byggemelde et boligprosjekt er svært omstendelig. Vi har egen byggesaksbehandler på kontoret som sikrer at søknadsprosessen går så strømlinjeformet som mulig.

  Byggesaksbehandleren vår har bred erfaring innen byggebransjen og har tidligere sittet som saksbehandler i kommunen.

 • Oppstartsmøte

  Nå nærmer det seg oppstart. Under dette møtet går byggeprosjektet over fra drøm til virkelighet.

  Du blir nå kjent med byggelederen, og byggelederen blir kjent med detaljene i ditt prosjekt. Videre dialog om fremdrift, løsninger etc. vil du ha med byggelederen.

 • Byggeledelse

  I byggeprosessen er det viktig med god, gjensidig dialog slik at vi til enhver tid leverer til deres forventninger. Å samordne/koordinere fag, bestille materialer til riktig tid og ta kvalitetskontroller i byggefasen, er hverdagen til våre byggeledere. Dette er på mange måter den viktigste delen av arbeidet. For å sikre deg trygghet har derfor våre byggeledere bred erfaring og mesterutdanning.

  God byggeledelse er hemmeligheten bak en god prosess, og en god opplevelse.

 • Overlevering

  Endelig. En lang prosess fra din første tanke om å bygge bolig har nå blitt en realitet.

  Under overtagelsesforretningen vil huset bli besiktiget og det føres protokoll. Deretter vil du få FDV perm og nøkler.

 • Ettårsbefaring

  Om lag ett år etter overlevering, innkaller vi til ettåsbefaring. Huset blir igjen besiktiget og er det noe som det må ordnes opp i blir dette protokollført og ordnet.