Follohus Vest AS ble etablert i Drammen i 2003, og flyttet etter 2 år virksomheten til Lier kommune. Vi har 7 ansatte på kontoret. Vårt nedslagsfelt er Asker og Bærum, Buskerud og Vestfold.


10 års reklamasjon

Vi bygger hus etter gode norske tradisjoner. Vår filosofi er at en bolig ikke blir bedre enn det menneskene bak gjør den til. Vi legger derfor stor vekt på kvalitet i hvert enkelt produkt, og ikke minst, setter høye krav til håndverkerne.

Gjennom rammeavtaler med lokale vel ansette firmaer som kjenner våre systemer og byggemetoder, bygges hvert hus fra Follohus Vest AS med kvalitet - og vi gir hele 10 års reklamasjonsfrist.


28 kataloghus - og vi arkitekttilpasser

Vi selger typehus fra en huskatalog med 28 arkitekttegnede hus. I tillegg til kataloghusene finnes det varianter av de fleste husene. Det gjøres også arkitekttilpasninger etter kundenes ønsker. Dette gjøres i de fleste byggesaker da alle kunder har forskjellige behov og ønsker, og de forskjellige tomtene med sine reguleringsplaner har forskjellige behov og krav som må etterkommes.

Har dere engasjert egen arkitekt, som har utarbeidet ferdig prosjekterte tegninger, jobber vi med disse også. Vi leverer alle, eller bare deler, av leveransen til ditt prosjekt etter nærmere avtale med deg.


Fra A til Å

Vi er fleksible og leverer det kundene vil ha både når det gjelder produkter, leveranser og ferdiggraden av huset. Det er rom for egeninnsats hvis det er ønskelig. Follohus Vest As leverer alt fra grunnarbeid til maler og flisarbeid slik at husene er klare for innflytting hvis det er ønskelig.


Vi hjelper deg til en god start

For å realisere din boligdrøm er tid vesentlig. Valg må tas, og for at vi skal levere nettopp det huset du har drømt om, er det viktig å komme i gang med de små skrittene så tidlig som mulig. Allerede i en tidlig fase tar vi gjerne en tomtebefaring for å se mulighetene sammen med deg, både når det gjelder plassering og valg av hustype.

Allerede i denne fasen sjekker vi reguleringsbestemmelsene med tanke på utnyttelse av tomten, byggehøyder, estetiske krav og lignende. Hvis det er behov for en forhåndskonferanse i kommunen kan vi selvfølgelig bistå med dette også, kostnadsfritt.